KLIKmail.sk - Home Page KLIKmail.sk pre firmy KLIKmail.sk prihlásenie
 
News / Neaktívni užívatelia 12/01/2013
System dnes prvýkrát deaktivoval neaktívnych užívateľov funkciou ktorú sme nedávno zaviedli a informovali o nej.

Ide o užívateľov ktorí sa neprihlásili do systému za posledných 90 dní. Zavedením tohto pravidla sa prečistil systém od 2122 neaktívnych užívateľov. Tým pádom klesol aj počet užívateľov uvádzaný na prvej strane.

Inak povedané, musíte sa prihlásiť aspoň 1x za 3 mesiace. Na riziko deaktivácie Vás vopred upozorní automatický email.
https://www.isexshop.sk?a_aid=52794fdf22aa8&a_bid=a0db8db2

Copyright © 2012 - 2016 SHEPHERD HK Limited Všetky práva vyhradené,

Bežíme na výkonných SSD serveroch:


Reklamná spolupráca:
www.erotickablaneta.sk  - www.akosomzarobil.sk - www.radioscan.sk - www.hromadnymail.sk - www.databazafiriem.eu - www.uveromat.sk